BHS-forskare forskar vidare om läsande barn

Under förra året lades två avhandlingar om barns läsning och litteracitet fram vid BHS. Min kollega Mats Dolatkhah utforskade berättelser om barns läsning under de fyra första decennierna av 1900-talet, medan jag studerade läs- och skrivpraktiker i grundskolan under tidigt 2000-tal.

Tillsammans kommer Mats och jag nu att utforska barns läsning under en annan tidsperiod, nämligen sent 1960-tal. Genom ett anslag från Vetenskapsrådet kommer vi att under tre år kunna arbeta med projektet Läsning, tradition och förhandling (LÄST): Läsaktiviteter i svenska klassrum 1967-1969.

I LÄST kommer vi att analysera ljud- och videoinspelningar gjorda i 80 svenska mellanstadieklasser under slutet av 1960-talet. Inspelningarna är en del av en unik samling som har digitaliserats och lagrats av LinCS-labbet vid Göteborgs Universitet. Genom analyser av detta material kommer projektet att skapa en god grund för aktuella diskussioner om barns förändrade läsvanor.

Foto: Privat

Under hösten har jag också studerat barns olika vägar till läsning, med särskilt fokus på barn med läsnedsättningar. På uppdrag av Talboks- och punkskriftsbiblioteket (TPB), som vid årsskiftet byter namn till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), har jag analyserat nio fokusgruppsintervjuer med 51 barn som använder talböcker. Rapporten Talande böcker och läsande barn kommer att publiceras på svenska i början av 2013, och senare under året på engelska – håll utkik efter den här.

 

//Anna Hampson Lundh, Bibliotekshögskolan

Posted in Allmänt | Leave a comment

Framtidens bibliotekarier och B&I-forskare

Så gott som varje dag har jag glädjen att möta framtidens bibliotekarier på BHS. Gruppen är stor brokig. Intresseinriktningarna är många och varierande. Några av våra studenter kommer i framtiden helt säkert att gå i bräschen för den fortsatta utvecklingen av digitala informationstjänster och pedagogiska verksamheter vid biblioteken, medan andra kommer att blomstra i de dagliga mötena med filialbibliotekens användare. Någon kommer förhoppningsvis att ratta en bokbuss, och det vore glädjande om ytterligare någon kom att skriva bokhistoria.

Under det gångna året har jag och Monika Johannsson (vi delar programansvaret för Bibliotekarieprogrammet på kandidatnivå) arbetat tillsammans med lärare, studievägledare och administratörer för att sjösätta en något reviderad bibliotekarieutbildning i Borås. Stora delar av innehållet i programmet känns igen och är väl inarbetat sedan tidigare, men vi har också tänkt nytt. En viktig sak har varit att stärka och synliggöra progressionen i utbildningen; hur alla kurser utgör meningsfulla delar av en helhet. Varje ämnesperspektiv som introduceras under första året återkommer längre fram med högre grad av fördjupning och problematisering. Vi har också eftersträvat täta kontakter – konkret och intellektuellt – mellan våra studenter och biblioteksfältet.

De gemensamma obligatoriska kurserna i programmet ska ge en solid grund för alla våra blivande bibliotekarier, men vi är också särskilt stolta över ett rikt och dynamiska utbud av valbara kurser i programmet. Där kan studenterna kombinera ett antal kurser till en personlig kompetensprofil, med inriktning mot exempelvis arbete på skolbibliotek, företagsbibliotek, högskolebibliotek eller folkbibliotek. Kort sagt – vi vill bidra till att flera dörrar öppnas mot arbetsmarknaden.

En viktig sak att lyfta fram i sammanhanget är den akademiska kompetensens roll. Under sina 3 eller 4 år (närutbildning resp distans) på BHS ges våra studenter chansen att utveckla ett kritiskt, veteskapligt och kreativt förhållningssätt till de biblioteks- och informationsverksamheter som studeras. Därigenom hoppas jag som programansvarig att det blir en stor skara kluriga, engagerade och idérika personer som så småningom tar steget in i arbetslivet. Studenter som inspirerats av forskningen och som själva kan tänka sig både att omsätta sina ämneskunskaper i verksamhet, och att i ett längre tidperspektiv ta med sig bibliotekarieprofessionens mest brännande frågor tillbaks till BHS för nya forskningsprojekt.

Jenny Lindberg

Posted in Allmänt, Bilden, Framtid | Leave a comment

Vi har varit på turné

Alvesta - en knutpunkt för vår turné i sydost

Vi har varit på turné i fyra län. Tillsammans med kollegerna Gullvor och Monika arbetar jag med uppdragsutbildningen Skolbibliotekarielyftet som samlar ca. 130 personer som arbetar på skolbibliotek på alla stadier i grundskola och gymnasium.

Det är en intressant utmaning att få ihop ett givande program för en heterogen grupp med olika önskemål och förväntingar. Deltagarna har lyssnat på e-föreläsningar, vi har pratat styrdokument, bibliotekarierollen, rektorsrollen och arbetsplaner.

Utbildningsdagarna har varit förlagda i skilda  miljöer; herrgård, Folkets hus, modernt stadsbibliotek. Alla har de påverkat vårt upplägg och deltagarnas erfarenheter på olika sätt.

I Jönköping, Linköping, Kalmar och Alvesta har deltagarna diskuterat, gnuggat geniknölarna och pluppat sig fram till framtidsplaner och gemensamma agendor i våra framtidsverkstäder.

Britt Omstedt

Posted in Allmänt, Bilden | Leave a comment

Library Management System (LMS)

Yesterday we presented a suit of over 15 optional courses that will be on offer at BHS within the bachelor’s programme next year.

My colleague, Yoshiko, and I were there to present a course called Library Management System (LMS) in which all aspects of LMS are covered. In that course, we start by defining what these systems are and then cover many issues such as a historical overview, the LMS marketplace nationally and internationally, LMS sub-systems and functionality, technical issues and standards, LMS users of many types, LMS management, also how LMS can support managerial decisions, as well as various related theoretical perspectives and discussions, and much more.

To adequately address all these, and in the duration of a short course, we are taking advantage of many different teaching tools and pedagogical ideas to make the course a dynamic and rich experience for all involved. Not only the contents of the course provide a broad international view of these systems, the experiences of the international people involved in the course also add a sense of real-life understanding of LMS situation in an international arena. Needless to say that I personally find the topic fascinating and very useful, so I am very excited to be a part of this course.

While Yoshiko and I were waiting for our slot in which to present this course to the students, we got a chance to listen to those presentations that came before us. As I listened I heard other colleagues each competently present a different topic and a whole new set of thoughts.

When I left the session my head was buzzing with lots of fascinating questions:

–    Yes!, why do some children read and like reading while others don’t? How can we find the answer to this?

–    How do we know whether a library is doing well or not? What actual tool are there to help us answer such questions?

Or

–    What does actually happen between the moment that I type in a word on a search engine such as Google, and the microsecond later when I am bombarded with pages and pages of relevant answers to my query? How does the computer know what I am after and how can it find all the answers for me?

The presentations yesterday, certainly whetted my interest in all these areas. I left the presentations uplifted and wished I could have the luxury to be a student again and attend all these courses. For now, I instead hope to see many of the students that were there yesterday, next year, in the LMS course to see what can we achieve together in extending the understanding of library management systems which are today a core in all activities within a library.

If you like to find the answers to any of the following questions, then the LMS course might be something for you too!

–          What is a library management system really?

–          Is it only used for searching in the library catalogue and borrowing transactions or is there more to an LMS?

–          How many different LMSs are out there, why so many?

–          Are there any differences between different system, what, why?

–          What are currently the cutting edge bits an pieces within these systems and what trends are likely to continue in the near future?

–          How do libraries go about choosing a system, are they doing it right, is there a right way? What are the consequences of doing it in different ways?

–          How can I keep updated with all the technical advances and the marketplace?

–          What job opportunities might open up to me if I take this course?

 

Nasrine Olson, Bibliotekshögskolan

Posted in Allmänt | Leave a comment

Spikning

I fredags var jag för första gången med under en Spikning! Det var Veronica Johansson som fick äran att spika upp sin doktorsavhandling på en av bibliotekets två “björkar”.

A Time and Place for Everything? Social Visualisation Tools and Critical Literacies är avhandlingens titel.

Veronicas disputation är den 14/12 och är den 30:e i ordningen på Bibliotekshögskolan.

Thomas Johansson, administrativ chef BHS

 

 

 

Posted in Allmänt | Leave a comment