Author Archives: Kommunikation

Nya möjligheter för mätning av forskning – professor Blaise Cronin gästföreläser på högskolan

För att mäta vetenskaplig produktivitet används bibliometri och scientometri. Det gör man till exempel genom att räkna och analysera publikationers genomslag och citeringsdata. Sådana mätningar väger ofta tungt vid utvärdering av ansökningar om forskningsanslag. Bibliometri och scientometri ingår i ämnet … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment