BHS – en mötesplats

När jag skulle förbereda mitt inlägg vid BHS Jubileumskonferens kände jag att mötesplats var ett centralt ord – ett nödvändigt inslag i den bild av BHS som jag burit med mig alltsedan jag började arbeta här för 17 år sedan. Under jubileumsåret 2012 måste BHS ha satt personligt rekord i att utgöra mötesplats i konkret bemärkelse – aldrig tidigare har vi väl ordnat så många konferenser och seminarier under ett och samma år. På ett mer grundläggande plan tänker jag på BHS i bemärkelsen mötesplats mellan olika perspektiv – att BHS alltid för mig varit en öppen och tolerant arena för kunskapsutbyte mellan relativt olikartade ingångar och kompetenser inom ämnesområdet. För mig personligen har det inneburit att jag fått vara delaktig i att bygga upp Sveriges idag största miljö för kulturpolitisk forskning. I institutionens strävan efter att etablera biblioteks- och informationsvetenskap som akademiskt ämne, upplever jag att BHS hittills lycktas balansera de nödvändiga avgränsningar som krävs i ett sådant arbete, med att uppvisa en stor öppenhet för det som inte ligger i mittfåran av ämnesområdet men som ändå har stor bäring på centrala delar av bibliotekens verksamhet. Jag vill bidra till att BHS fortsätter att vara en mötesplats både i konkret och intellektuell  bemärkelse – det är ett förhållningssätt som inte är alla organisationer förunnat utan ett värdefullt arv att vårda och ständigt vidareutveckla.

Jenny Johannisson 2012-10-31

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *