BHS-forskare forskar vidare om läsande barn

Under förra året lades två avhandlingar om barns läsning och litteracitet fram vid BHS. Min kollega Mats Dolatkhah utforskade berättelser om barns läsning under de fyra första decennierna av 1900-talet, medan jag studerade läs- och skrivpraktiker i grundskolan under tidigt 2000-tal.

Tillsammans kommer Mats och jag nu att utforska barns läsning under en annan tidsperiod, nämligen sent 1960-tal. Genom ett anslag från Vetenskapsrådet kommer vi att under tre år kunna arbeta med projektet Läsning, tradition och förhandling (LÄST): Läsaktiviteter i svenska klassrum 1967-1969.

I LÄST kommer vi att analysera ljud- och videoinspelningar gjorda i 80 svenska mellanstadieklasser under slutet av 1960-talet. Inspelningarna är en del av en unik samling som har digitaliserats och lagrats av LinCS-labbet vid Göteborgs Universitet. Genom analyser av detta material kommer projektet att skapa en god grund för aktuella diskussioner om barns förändrade läsvanor.

Foto: Privat

Under hösten har jag också studerat barns olika vägar till läsning, med särskilt fokus på barn med läsnedsättningar. På uppdrag av Talboks- och punkskriftsbiblioteket (TPB), som vid årsskiftet byter namn till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), har jag analyserat nio fokusgruppsintervjuer med 51 barn som använder talböcker. Rapporten Talande böcker och läsande barn kommer att publiceras på svenska i början av 2013, och senare under året på engelska – håll utkik efter den här.

 

//Anna Hampson Lundh, Bibliotekshögskolan

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *