Bibliotek i en föränderlig värld – vad krävs?

Mötesplats profession – forskning 2012
Bibliotek i en föränderlig värld – vad krävs?

För tolfte året i rad träffades representanter för biblioteksfältet i Sverige och dess utbildningar på Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Sedan ett par år samarbetar inte bara Bibliotekshögskolan och Stadsbiblioteket i Borås kring detta, utan även Kultur i Väst och Kungliga Biblioteket är medarrangörer och står gemensamt för tema och urval. På så vis möts den lokala, den regionala och den statliga nivån på denna konferens, som i år sammanlagt lockade ett hundrafemtiotal deltagare.

Första förmiddagen kretsade kring papers fördelade på fem teman: bibliotek i utbildning och lärande; förändring och utveckling; bibliotek som mötesplats; litteratur och läsfrämjande; samt digital tillgänglighet och delaktighet. Ole Petter Nyhaug från norska OnLine Research avslutade första konferensdagen genom att skissa upp förutsättningarna för bibliotek och informationsarbetare i framtiden. Här har vi att förhålla oss till tre olika människotyper – onlinemänniskan, som ständigt är uppkopplad och har nära till impulsiva beslut, den friktionslösa människan, som har höga förväntningar på en skräddarsydd och friktionslös vardag, samt den sinnliga människan, som söker starkare stimuli som en fysisk motvikt mot allt digitalt (utan att för den delen inte helt och hållet välja bort det sistnämnda). Biblioteken kan förhålla sig till detta genom att utnyttja den nya tidens valuta: relationer. För användarna kan biblioteken därför, enligt Nyhaug, bli en ”god butler”.

Esther Ebole Isah och Jenny Lindberg, två av BHS doktorander på Mötesplats.

Forskarförmiddagen på konferensens dag två utgick från aktuella forskningsteman och den forsknings som finns på Bibliotekshögskolan och i Sverige. På så sätt möttes forskare och praktiker kring informationssökning och lärande, bibliotek, kultur och samhälle, digitala informationstjänster och resurser och sist men inte minst sociala medier och bibliotek. I anslutning till konferensen hölls posterseminarier kring ett par av konferensens teman och medan konferensen övergick i fyrtioårsfirande, kommer materialet från konferensen att läggas upp på webbplatsen och texterna publiceras i BADA, vårt digitala arkiv.

/Veronica Trépagny, Internationell koordinator

This entry was posted in Allmänt, Framtid. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *