Det är roligt att vara lärare

Den sista månaden på vårterminen vid BHS brukar vara späckad med examinationer, deadlines och tusen saker att hinna med innan sommarlovet hägrar. Det kan vara väldigt stressigt, men ibland är det roligt också. Just nu till exempel sitter jag ute i solskenet och rättar uppgifter i kursen “Knowledge Management”, en kurs som jag och min kollega Emma ansvarar för. Knowledge management handlar om att skapa förutsättningar för kunskapsutveckling, lärande och kreativitet i organisationer. Det förknippas kanske inte genast till bibliotek och bibliotekshögskolan, men faktum är att vi länge har forskat om och lärt ut informationsförmedling och “information management” på arbetsplatsen. Själv läste jag om detta i min utbildning 1999-2001, när jag gick den såkallade “kollegium 4”-inriktningen, och jag fortsatte på den banan när jag doktorerade och disputerade 2007. Knowledge management är en logisk fortsättning, och förutom mig själv finns det idag inte mindre än tre doktorander som forskar om knowledge management, och två professorer och en docent som har informationsförmedling på arbetsplatser som ett stort intresse.

 

Rätta uppgifter i solen

Kursen ges för första gången i vårt nya magisterprogram “Strategisk Information och Kommunikation” och vi har varit lite oroliga för hur vårt upplägg med många olika uppgifter och arbetssätt kommer att tas emot i ett program som ges, helt på distans, till deltagare som alla har arbetslivserfarenhet och i många fall arbetar samtidigt som de läser på helfart. I kursen ingick ett grupparbete där deltagarna i grupper på tre skulle försöka lära ut en såkallad “tyst kunskap” som de själva besitter till varandra. “Tyst kunskap” är ett av nyckelorden i området “knowledge management”, och lite slarvigt uttryckt handlar det om den delen av vår kunskap som inte lätt, eller inte alls, går att uttrycka i ord. Den kan vara känslan av balans när man cycklar eller en intuitiv förståelse av vad ens ettåring försöker förmedla, eller min egen förmåga att bedöma när en student har uppnått nivån för “VG” genom att uttrycka en förmåga till “fördjupad kritisk reflektion”. Det är väldigt roligt att se hur kursdeltagarna har tagit sig an den svåra uppgiften att hitta sin egen “tysta kunskap”, förmedla den till varandra helt utan möjlighet att träffas i det verkliga livet, och kommit fram till många spännande och användbara reflektioner i den inlämningsuppgift som jag just nu sitter och rättar. Jag kommer genast på flera idéer till egna forskningsartiklar på grund av deras tankar. Det är upplevelser som denna som gör det roligt att vara lärare, och forskare, vid BHS.

Karen Nowé Hedvall, lektor

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *