En limerick kanske?

I mitt jobb som lärare och forskare har jag genom åren haft anledning att tröska igenom oräkneligt antal abstracts till artiklar och papers. Det är inget skojfriskt eller trösterikt jobb, men någon måste göra det.

Abstractet är nämligen en av de mest medtrampade och vanskötta textgenrerna inom akademisk prosa. Det brukar skrivas bara därför att man måste, och utan att man har någon direkt plan för innehållet. Sällan tänker författaren på att abstractet oftast är det allra första en presumtiv läsare läser, och det som avgör om hon eller han går vidare till hela artikeln. Synd att så få lägger ner kraft och tankemöda på att göra något riktigt bra.

Eller rentav humoristiskt! För några år sedan var jag på jakt efter artiklar om dataprogram för att få maskiner att föra över texter från en genre till en annan. Jag fann i (den förstås brittiska) tidskriften Literary and Linguistic Computing ett konferenspaper om “Computational Generation of Limericks” (sic), vars abstract fick mig att dra på smilbanden. Jag måste återge det i all sin lilla helhet:

A program called VINCI from Queen’s
Employs computational means
To make metre and rhyme
In right to left time
So limericks appear on your screens.

The people attending this session
We hope will have gained the impression
That these powerful tools,
With appropriate rules,
Can give rise to poetic expression!

/ Mats Dahlström, BHS

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *