f2f i Borås

Zaana och jag delade ’cubicle’ när jag besökte Queensland University of Technology som gästforskare i våras. I veckan träffades vi igen när Zaana Howard besökte BHS. Zaana undervisar i biblioteks- och informationsvetenskap vid QUT men är också doktorand i design vid Swinburne University i Melbourne där hon forskar om hur organisationer kan arbeta med metoden design thinking i sina utvecklingsprojekt. Flera fallstudier, bl.a. hos en stor konsultfirma som försökt introducera design thinking-konceptet brett i organisationen, utgör det empiriska underlaget till hennes doktorsavhandling.

I torsdags eftermiddag presenterade Zaana sin forskning vid ett seminarium på BHS och det märks att hon ägnar sig åt frågor som är intressanta för flera olika områden. Seminariet lockade deltagare från både BHS, Handels- och IT-högskolan och Textilhögskolan, som alla kunde relatera till ämnet även om det var relativt nytt för en del av oss. Frågor om kreativitet och skapande är centrala, liksom att arbeta kollaborativt. Spännande idéer även för biblioteksområdet!

Zaanas besök på BHS visar ytterligare på de starka band som finns mellan institutionen och olika b&i-utbildningar och forskare från just Australien. Bara under det senaste året har en handfull forskare därifrån kommit till Borås och en handfull forskare har åkt i andra riktningen. Men även om långsiktigt arbete bygger mycket på personliga kontakter så arbetar vi också med andra metoder för att samarbeta. BHS har regelbundna videomöten och forskningsseminarier med Charles Sturt University i Wagga Wagga, vi Skypar in medarbetare som sitter i Australien till våra lokala möten – och en hel del skrivande kan givetvis ske kollaborativt trots avstånd. Det finns många sätt att utnyttja tekniken på även om inte alla Zaanas upplevelser i Borås – som inkluderade att delta när Veronica Johansson spikade sin nytryckta avhandling i björken inne på högskolebiblioteket och att se Pinocchio i ett dimmigt Borås – är svåra att överföra till fullo. Vissa saker gör sig ändå bäst ansikte-mot-ansikte.

//Helena Francke, universitetslektor vid BHS

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *