Finns det vanliga onsdagar & torsdagar i Borås och på BHS?

Klart det finns! Sedan har vi ibland dagar med extra inslag såsom de vi hade i förra veckan: SFIS Höstkonferens!
SFIS höstkonferens 2012 var ett samarrangemang mellan SFIS, lokalföreningen Väst och BHS och var förlagd till Borås under 1,5 dag.

Onsdagskvällen inleddes med en visning av Borås Stadsbibliotek under ledning av Olof Berge-Kleber. Ett bibliotek som f.ö. har fått ett fint ansiktslyft och tillika är en god samarbetspartner med oss på BHS i flera konstellationer. Kvällen fortsatte med en guidad visning av Helene Billgrens verk med vår ciceron för kvällen: Ulf Brundin.
På torsdagen hade vi temat Sociala medier, OpenAccess och informationssökningens vardag. Vi välkomnandes av bitr. prefekt Claes Lennartsson och sedan följde en rad bibliotekarier, forskare, doktorander, studenter och produktpresentatörer. Alla bidrog starkt med att knyta ihop dagens ämnen som en gemensam plattform.

Programmet finns att tillgå här: http://www.sfis.nu/program
För er som är intresserade att ta del av talarnas ppt så kommer dessa snart att ligga på SFISs hemsida. Varmt välkomna dit. (www.sfis.nu)
Två av BHS bibliotekariestudenter presenterade sina Bobcatspapers. Sofia Lundgren som skall resa till Ankara i januari 2013 tillsammans med skrivarkompisen Märta Sjöblom. Tjejerna skriver om marknadsföra biblioteksaktiviteter mha sociala medier. En jämförande analys med hur de traditionella marknadsföringsmetoderna (affischer och annonser) fungerar visavi sociala medier.

Dessutom berättade Mikael Gyhagen, också student – nu master fd kandidat, om sitt paper som han presenterade i Amsterdam 2012 där han jämförde snabbheten hos twitterflöden med traditionell nyhetsrapportering när det gällde Oslo och Utöya 2012.
Det är inte första gången som BHS studenter presenterar sina arbeten på SFIS konferensdagar.http://bobcatsssblogg.blogspot.se/2011/04/sfis-varkonferens-2011.html
Sara Lind från KIB fick avsluta dagen genom att emotta Swets stipendium. Sara ämnar ägna sig åt det spännande området att koppla samman det fysiska rummet med digitala verktyg. Sara är också en av masterstudenterna på BHS. Grattis Sara!

Ingrid Johansson, univ.adjunkt BHS

 

This entry was posted in Allmänt and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *