Internationellt

Visste du att BHS har ett fyrtiotal samarbetspartners, både inom och utom Europa? De flesta återfinns inom vårt Erasmusprogram, några inom Nordplusnätverket för Biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar, men vi har även universitet i till exempel Australien och USA, som vi samarbetar med. Vår personal och våra studenter rör sig i själva verket mellan mer än dubbelt så många institutioner, universitet och organisationer i sin yrkesutövning eller i sina studier och praktik — och vi täcker sex kontinenter genom våra nätverk och studenternas uppsatsarbeten.

...Kibugat ICT Centre i Rift Valley, Kenya

Internationalisering inom högskolevärlden är en förutsättning för kunskapsutveckling och dess spridande. Internationella kontakter bidrar till kvaliteten på utbildningen och forskningen. Dessa aspekter av internationaliseringen kan synas svårmätbara, medan andra resultat brukar redovisas i antal personalutbyten, terminer som studenter spenderar vid annat lärosäte eller praktiserar. I motsatt riktning, räknas hur många som besöker BHS.

Under jubileumsåret 2012, har vi redan haft flera gäster, bland andra Annemaree Lloyd från Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australien, Josip Ciric från universitetet i Zadar, Kroatien, Octavia Luciana Porumbeanu från vår systerinstitution på universitetet i Bukarest… Och fler kommer — Mandy Lupton, Blaise Cronin, Juan Antonio Martinez Comeche… Och detta är oräknat de besökare som kommer från institutioner runtom i världen på en enstaka gästföreläsning!

Ruth och Jane på EASLIS, Kampala, Uganda
 

BHS vill göra det enklare för studenter att ta sig ut i världen. Studenterna kan anmäla sig till Erasmus- eller Nordplusutbyte under sin grundutbildning, eller till Erasmus praktik under eller i anslutning till sina just avslutade studier. Men de har också möjlighet att ansöka om ett Minor Field Study-stipendium (finansierat av Internationella Programkontoret, IPK) för att genomföra ett uppsatsarbete i ett utvecklingsland.

Eftersom vi vill kunna hjälpa våra studenter till pålitliga kontakter och nätverk i en av de regioner som flest varit intresserade av under senare tid, har institutionens internationella koordinator nyligen genomfört en kontaktresa till Uganda och Kenya (med hjälp av medel från IPK). I Uganda återknöt vi kontakten med två av våra tidigare doktorander, Jane Kawalya och Ruth Nalumaga, på Makerere University och East African School of  Information Science i Kampala. Alla vänner till BHS och ni som träffat Jane och Ruth i Borås har en varm hälsning från dem båda!

I Kenya fick vi, tack vare att också Svensk Biblioteksförening arbetar internationellt, goda kontakter med representanter för biblioteksfältet — och vi kan nog påstå att vi har fått ett ganska stort nätverk där. Detta hoppas vi kan generera projekt och kontakter för studenter, men ytterligare en vinst, är att vi också kan få knyta kontakter på andra sätt.

Ett nytt universitetsbbliotek tar form i Kisii, Kenya

I den västliga staden Kisii, tar en gammal högskola ny form och utvecklas i stora språng  till modernt universitet. Fakulteten för biblioteks- och informationsvetenskap och informationstekonologi leds av professor Constantine Nyamboga. Denne var värd och fixare under flera dagar. Det engagemang och den erfarenhet, som denne dekan visade prov på, är smittande och ger god lust till en fortsättning som kommer fler till del.

Till detta hoppas vi att vi kan återkomma, under detta 40-årsjubelår!

Veronica Trépagny, Internationell koordinator

This entry was posted in Allmänt, Framtid. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *