Kompetensutvecklingsprojektet KUB

Ett annat sätt som vi på BHS samverkar med praktiken är genom forskning och utvärdering, bland annat genom s.k. följeforskning eller integrerad forskning. Just nu pågår ett stort kompetensutvecklingsprojekt som heter KUB för biblioteken i fyra län: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet är medfinansierat av ESF (Europeiska Socialfonden). Syftet med projektet är att all bibliotekspersonalen i de fyra länen ska utveckla och stärka relevanta kompetenser. Projektet vill att biblioteken och dess personal utvecklas i takt med användarnas behov. Ett viktigt delsyfte i projektet är att biblioteken ska utvecklas som lärande organisationer och därigenom stärka sin roll som lärandemiljö, både internt och utåt.

Vi är fyra forskare på BHS som arbetar med KUB. Att forska genom följeforskning innebär bland annat ett ömsesidigt utbyte av kunskap, kontinuerlig dialog, att forskarna kan bidra till att projekt bättre styr mot sina mål, att man tillsammans arbetar med strategisk omorientering samt att man försöker skapa lärande och offentlig debatt. Vi kommer exempelvis analysera hur projektet uppnår sina mål och syften, hur projektorganisationen fungerar utifrån olika aktörers perspektiv och hur resultaten i projektet tas om hand gällande långsiktighet.

Läs mer om KUB: http://kubprojektet.wordpress.com/

Vid ett lärseminarium i Tällberg i september samlades närmre sjuttio bibliotekschefer, personal från länsbiblioteken och forskare. Såhär vacker var utsikten från hotellet där seminariet hölls.

/Cecilia Gärdén

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *