KungsBib – uppdragsutbildning

I morgon händer något roligt! Då ska två kollegor och jag åka till Kungsbacka för att lyssna på vad deltagarna i Kungsbacka kommuns skolbiblioteksprojekt har arbetat med under året som gått. Utöver den undervisning som vi daglien genomför på BHS arbetar vi också för att utveckla kontakter med professionen på olika sätt. Vi har fristående kurser som riktar sig till yrkesverksamma samt ibland också uppdragsutbildning.  Morgondagens konferens är slutet på en uppdragsutbildning där vi ansvarat för ett utbildningspaket om skolbiblioteksutveckling. Deltagarna i det som kallas för projekt ”KungsBib” har träffats fyra gånger, två gånger i Borås och två i Kungsbacka. På träffarna har de fått lyssna på föreläsningar av forskare och lärare från BHS. Tema har då varit sociala medier, yngre barns informationssökning, källkritik och Wikipedia. Andra föreläsningar har berört metoder för utveckling av skolbiblioteksverksamheten, olika resurser som t ex kan stödja elever med läshandikapp eller resurser som kan användas vid undervisning i informationssökning.  

Vid ett tillfälle träffades deltagarna i datorsal vid Högskolan i Borås där vi tillsammans utforskade olika IKT-verktyg och resurser för informationssökning som finns tillgängligt på webben. Då varvades instruktioner om resurserna med diskussioner. Intresset och utforskarlustan var stor! 

Uppdragsutbildningen avslutas alltså denna vecka i Kungsbacka med en konferens. Då presenterar deltagarna sina utvecklingsprojekt för skolledare, övriga deltagare och oss handledare från BHS. Det ska verkligen bli spännande att få ta del av det som vuxit fram under uppdragsutbildningen!

En uppdragsutbildning är på många sätt viktig och utvecklande för oss som arbetar med utbildning. Vi etablerar nya kontakter med fältet, vi får en direkt inblick i aktuella frågeställningar och problem som bibliotek står inför. Eftersom det nu finns krav på tillgång till skolbibliotek inskrivet i Skollagen, står skolor och skolbibliotek inför stora utmaningar. Det är därför extra intressant och utmanade att få vara en del i utvecklingen av skolbibliotekens verksamhet i en kommun. Vi önskar Kungsbacka kommun lycka till med det fortsatta arbetet i skolbiblioteken!

Monika Johansson/
Lärare, programansvarig Bibliotekarieprogrammet och studierektor

This entry was posted in Allmänt, Framtid. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *