När BHS blev till…

Det finns de som minns när BHS blev till. Jag tillhör inte dem, men jag fanns i alla fall “på kartan” när BHS blev idé, organisaion och fick en plats i den svenska biblioteksgeografin. Det är intressant att tänka kring vad som gör en institution – vad är det som får betydelse när pålarna sätts ner i marken – för var de sätts ner, men också hur det görs. Vilka idéer formade institutionen, vilka krafter och motkrafter, vilka tendenser och redan inmutade och framväxande kunskapsområden var med och skapade BHS? Det finns många spår och banor som tankarna kan ta om man närmar sig så “stora” frågor. Här tänkte jag bara spåna kring ett möjlgt tema.

I SOU 1969:37, Utbilding för bibliotek, arkiv och informatik, behandlades frågan om bibliotekarieutbildningens organisation och innehåll. Det är tankeväckande läsning så här när vi är mitt uppe i BHS 40-årsjubileum i en tid av eskalerande turbulens kring bibliotekens- och informationsförsörjningens utveckling i samhället. Redan på 60-talet såg man att utvecklingen på området gick i rasande fart. Informationsvetenskap och informatik var centrala begrepp i utredningen: informationsvetenskap och informatik var i stort sett detsamma skriver man. Samtidigt gör man en bodelning mellan utbildningarna. Bibliotekarierna i Borås, informatikerna vid Tekniska högskolan i Stockholm.

Hur hade BHS formats om dessa forsknings- och utbildningsområden istället hade närmat sig varandra i den här processen? Säkert ser någon med tacksamhet på att så inte blev fallet – om det nu hade varit möjligt. Det finns sociala och kulturella aspekter av bibliotekens, inte minst folkbibliotekens, uppdrag i samhället som behöver annan akademisk näring än det i snävare bemärkelse informationsvetenskapliga. Samtidigt är det tvär- och flervetenskapliga ett viktigt kännemärke för BoI. Låt oss fortsätta utveckla BHS med detta i åtanke!

/Claes Lennartsson
Biträdande prefekt och programansvarig webbredaktörprogrammet vid BHS

This entry was posted in Nostalgitrippen and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *