Ny bibliotekslag är äntligen ute på remiss

Kulturdepartementet har sänt ut Ds 2012:13 Ny bibliotekslag på remiss till 188 instanser varav Högskolan i Borås är en. Andra är SBF, DIK, NSG, länsbibliotek och universitet. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2013 och ersätta den nv 1996:1596. Den 15/9 ska remissvaren lämnas in.
Brochyren är gratis och kan även laddas ner www.regeringen.se

Hoppas att den antas och kan bli ett bättre stöd än den gamla lagen.

Margareta Lundberg Rodin
som nu ska läsa den och gärna tar emot synpunkter från andra av läsare.

This entry was posted in Allmänt, Framtid and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *