Nya professorer höll föredrag

Den 11 maj installerades 17 nya professor vid Högskolan I Borås. I Biblioteks- och informationsvetenskap installerades tre professorer inom tre olika intressanta forskningsområden. Anders Frenander föreläste under rubriken Bibliotek, kultur och politik och konstaterade bland annat statens styrning har stärkts kring kulturpolitikområdet och avsteg har därför skett från armlängdsprincipen.

Sándor Darányis installationsföreläsning hade rubriken Towards automatic motif analysis of fairy tales for digital libraries . Nya visuella metoder från tre fält mixas för att söka motiv: språkteknologi, semantisk markup och bioinformatics, vilket öppnar nya spännande möjligheter. Tyvärr fick Jan Nolins föredrag Du blir vad du söker ställas in.

Margareta Lundberg Rodin

Prefekt

This entry was posted in Allmänt, Framtid. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *