f2f i Borås

Zaana och jag delade ’cubicle’ när jag besökte Queensland University of Technology som gästforskare i våras. I veckan träffades vi igen när Zaana Howard besökte BHS. Zaana undervisar i biblioteks- och informationsvetenskap vid QUT men är också doktorand i design vid Swinburne University i Melbourne där hon forskar om hur organisationer kan arbeta med metoden design thinking i sina utvecklingsprojekt. Flera fallstudier, bl.a. hos en stor konsultfirma som försökt introducera design thinking-konceptet brett i organisationen, utgör det empiriska underlaget till hennes doktorsavhandling.

I torsdags eftermiddag presenterade Zaana sin forskning vid ett seminarium på BHS och det märks att hon ägnar sig åt frågor som är intressanta för flera olika områden. Seminariet lockade deltagare från både BHS, Handels- och IT-högskolan och Textilhögskolan, som alla kunde relatera till ämnet även om det var relativt nytt för en del av oss. Frågor om kreativitet och skapande är centrala, liksom att arbeta kollaborativt. Spännande idéer även för biblioteksområdet!

Zaanas besök på BHS visar ytterligare på de starka band som finns mellan institutionen och olika b&i-utbildningar och forskare från just Australien. Bara under det senaste året har en handfull forskare därifrån kommit till Borås och en handfull forskare har åkt i andra riktningen. Men även om långsiktigt arbete bygger mycket på personliga kontakter så arbetar vi också med andra metoder för att samarbeta. BHS har regelbundna videomöten och forskningsseminarier med Charles Sturt University i Wagga Wagga, vi Skypar in medarbetare som sitter i Australien till våra lokala möten – och en hel del skrivande kan givetvis ske kollaborativt trots avstånd. Det finns många sätt att utnyttja tekniken på även om inte alla Zaanas upplevelser i Borås – som inkluderade att delta när Veronica Johansson spikade sin nytryckta avhandling i björken inne på högskolebiblioteket och att se Pinocchio i ett dimmigt Borås – är svåra att överföra till fullo. Vissa saker gör sig ändå bäst ansikte-mot-ansikte.

//Helena Francke, universitetslektor vid BHS

Posted in Allmänt | Leave a comment

Finns det vanliga onsdagar & torsdagar i Borås och på BHS?

Klart det finns! Sedan har vi ibland dagar med extra inslag såsom de vi hade i förra veckan: SFIS Höstkonferens!
SFIS höstkonferens 2012 var ett samarrangemang mellan SFIS, lokalföreningen Väst och BHS och var förlagd till Borås under 1,5 dag.

Onsdagskvällen inleddes med en visning av Borås Stadsbibliotek under ledning av Olof Berge-Kleber. Ett bibliotek som f.ö. har fått ett fint ansiktslyft och tillika är en god samarbetspartner med oss på BHS i flera konstellationer. Kvällen fortsatte med en guidad visning av Helene Billgrens verk med vår ciceron för kvällen: Ulf Brundin.
På torsdagen hade vi temat Sociala medier, OpenAccess och informationssökningens vardag. Vi välkomnandes av bitr. prefekt Claes Lennartsson och sedan följde en rad bibliotekarier, forskare, doktorander, studenter och produktpresentatörer. Alla bidrog starkt med att knyta ihop dagens ämnen som en gemensam plattform.

Programmet finns att tillgå här: http://www.sfis.nu/program
För er som är intresserade att ta del av talarnas ppt så kommer dessa snart att ligga på SFISs hemsida. Varmt välkomna dit. (www.sfis.nu)
Två av BHS bibliotekariestudenter presenterade sina Bobcatspapers. Sofia Lundgren som skall resa till Ankara i januari 2013 tillsammans med skrivarkompisen Märta Sjöblom. Tjejerna skriver om marknadsföra biblioteksaktiviteter mha sociala medier. En jämförande analys med hur de traditionella marknadsföringsmetoderna (affischer och annonser) fungerar visavi sociala medier.

Dessutom berättade Mikael Gyhagen, också student – nu master fd kandidat, om sitt paper som han presenterade i Amsterdam 2012 där han jämförde snabbheten hos twitterflöden med traditionell nyhetsrapportering när det gällde Oslo och Utöya 2012.
Det är inte första gången som BHS studenter presenterar sina arbeten på SFIS konferensdagar.http://bobcatsssblogg.blogspot.se/2011/04/sfis-varkonferens-2011.html
Sara Lind från KIB fick avsluta dagen genom att emotta Swets stipendium. Sara ämnar ägna sig åt det spännande området att koppla samman det fysiska rummet med digitala verktyg. Sara är också en av masterstudenterna på BHS. Grattis Sara!

Ingrid Johansson, univ.adjunkt BHS

 

Posted in Allmänt | Tagged | Leave a comment

Prefektrekrytering

Mitt under jubileumsfestligheterna under denna hänelserika höst, börjar BHS prefekt Margareta Lundberg Rodins uppdrag gå mot sitt slut efter två perioder. Därför behöver Högskolan i Borås rekrytera ny prefekt till BHS och delar av annonsen klipps in nedan:

Prefekt utses av rektor för en uppdragsperiod av tre år med möjlighet till förlängning.

Högskolan i Borås har Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom biblioteks- och informationsvetenskap. Verksamheten är samlad inom Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Institutionen är nationellt ledande med välutvecklat internationellt samarbete, särskilt i Norden. Institutionen verkar i nära samverkan med för verksamheten viktiga professioner.

Vid institutionen bedrivs utbildning på såväl grund- som avancerad nivå såväl inom campus som på distans. I ämnet biblioteks- och informationsvetenskap inkluderas också kulturpolitik, webbvetenskapliga studier, digitalisering och sociala medier.

I juni 2010 fick Högskolan i Borås rättigheter att bedriva forskarutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Sedan vårterminen 2011 genomförs forskarutbildning i högskolans regi, tidigare samarbetade institutionen med Göteborgs universitet.

Majoriteten av landets professorer och disputerade lärare i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är koncentrerade till Borås.

 …

Annonsen i sin helhet hittar ni här.

Veronica Trépagny/Internationell koordinator

Posted in Allmänt | Leave a comment

BHS, ASIS&T Annual Meeting och Sandy besökte Baltimore, MD, USA

I veckan åkte jag hem från Baltimore där the American Society for Information Science & Technology hade sin årliga konferens på temat “Information, Interaction Innovation: Celebrating the Past, Constructing the Present and Creating the Future”. Under tre dagar en mängd av intellektuellt utbyte tog plats på workshops samt panel och paper presentationer. Konferensen var den 75e i raden och alltså är det ett jubileumsår även för ASIS&T. Den 40-åriga BHS som är aktiv aktör på den internationella B&I arenan var på plats genom Anna Lundh som presenterade sitt sätt att arbeta med visualisering som en metod att samla in data genom videoteknik och presentera det i form av tecknade bilder och Helena Francke som diskuterade betydelsen av praktikteori för att förstå interaktion i och med sociala medier. Mycket intressant och många engagerade lyssnare på båda presentationerna. Jag presenterade mitt och Annemaree Lloyds (Charles Sturt University, Australia) samarbete om relationer mellan modern praktikteori och arbetsuppgiftsbaserad forskning i B&I och fick användbara kommentarer från såväl Maria Bates, Nicholas Belkin och Donald Case, bland andra.

Under konferensen deltog jag även i styrelsemöten för ASIS&T där mitt sista år av den treåriga perioden som styrelseledamot kickades igång. Viktiga och globala frågor står i agendan. Bland dem är den pågående omröstningen om att ändra ASIS&Ts namn från ”The American Society of Information Science & Technology” till ” The Association of Information Science & Technology” för att uppdatera namnet med föreningens ökade fokus på spörsmål som är relevanta inom en rad av informationsprofessioner världen över. Snart är det väl dags för en namnändring också för BHS – undrar vad den kommer att spegla…?

Vi hade under konferensdagarna ett mindre angenämt bekantskap med stormen Sandy som svepte över Baltimore och stora delar av den amerikanska östkusten. Som tur var orsakade Sandy bara en mindre besvär för oss konferensdeltagare och Baltimoreborna, men många av våra kollegor behövde avbryta sin vistelse för att ta hand om sina hem och sina familjer. Jag hoppas innerligen att kollegorna med sina nära och kära kom undan med endast strömavbrått och materiella skador, om några alls. Utan Sandy var årets ASIS&T –konferens definitivt en fantastisk upplevelse som jag hoppas att många förra, nutida och framtida bhs’are har eller får lägga bland sina professionella erfarenheter. Nästa år går konferensen i stapel i Montreal, Kanada – kanske möts vi där!

In the meantime … skönt att vara hemma i Borås!

Katriina Byström

Posted in Allmänt | Leave a comment

BHS – en mötesplats

När jag skulle förbereda mitt inlägg vid BHS Jubileumskonferens kände jag att mötesplats var ett centralt ord – ett nödvändigt inslag i den bild av BHS som jag burit med mig alltsedan jag började arbeta här för 17 år sedan. Under jubileumsåret 2012 måste BHS ha satt personligt rekord i att utgöra mötesplats i konkret bemärkelse – aldrig tidigare har vi väl ordnat så många konferenser och seminarier under ett och samma år. På ett mer grundläggande plan tänker jag på BHS i bemärkelsen mötesplats mellan olika perspektiv – att BHS alltid för mig varit en öppen och tolerant arena för kunskapsutbyte mellan relativt olikartade ingångar och kompetenser inom ämnesområdet. För mig personligen har det inneburit att jag fått vara delaktig i att bygga upp Sveriges idag största miljö för kulturpolitisk forskning. I institutionens strävan efter att etablera biblioteks- och informationsvetenskap som akademiskt ämne, upplever jag att BHS hittills lycktas balansera de nödvändiga avgränsningar som krävs i ett sådant arbete, med att uppvisa en stor öppenhet för det som inte ligger i mittfåran av ämnesområdet men som ändå har stor bäring på centrala delar av bibliotekens verksamhet. Jag vill bidra till att BHS fortsätter att vara en mötesplats både i konkret och intellektuell  bemärkelse – det är ett förhållningssätt som inte är alla organisationer förunnat utan ett värdefullt arv att vårda och ständigt vidareutveckla.

Jenny Johannisson 2012-10-31

Posted in Allmänt | Leave a comment