Tack från Romulo Enmark

Hej Margareta

Tack för att jag fick vara med.

Som du noterade var det en stark känslomässig upplevelse för mig att få lyssna på alla dessa fantastiskt trevliga presentationer. Alla var jättebra.

Mycket imponerad över vad ni åstadkommit och jag känner glädje och stolthet över att ha spelat en viss roll i starten. Hade nästan glömt hur trevligt det var och är på BHS.

Känner mig upplyft vilket är bra för en akademisk rörmakare som mest sysslar med nötande vardagsproblem. Hälsa alla.

Tack igen

Romulo

Posted in Allmänt | 1 Comment

Äntligen jubileum!

Fredagen den 12 oktober blev det äntligen dags för starten för BHS 40-årsjubileum.

Klockan började närma sig 14.00 och in genom dörrarna till Högskolans byggnad Sandgärdet klev Ingvar Carlsson. Undertecknad lyckades fånga honom och prefekt Margareta Lundberg Rodin på bild innan festligheterna satte igång på riktigt. Ingvar Carlsson underströk i sitt öppningsanförande att ingen minister i Sverige har sådan makt att den kan placera ett universitet precis enligt eget önskemål. Icke desto mindre har Bibliotekshögskolan honom att tacka för mycket. Därför var det hedrande att han ville delta i jubileumsfestligheterna.

Prefekt Margareta Lundberg Rodin med förre statsministern Ingvar Carlsson.

Under eftermiddagen paraderade för Bibliotekshögskolan viktiga personer: ministrar, rektorer och prefekter. Men det underströks hur viktiga lärare, professorer, studenter och doktorander är för ett vetenskapligt ämnes framväxt, vilket i Bibliotekshögskolans fall gick hand i hand med institutionens utveckling. Därför fick även alla dessa kategorier paradera och ta plats.

Fler rapporter följer från jubileets eftermiddag på Högskolan i Borås och avslutning på Grand hotel.

/Veronica Trépagny, Internationell koordinator

 

Posted in Allmänt | Leave a comment

Bibliotek i en föränderlig värld – vad krävs?

Mötesplats profession – forskning 2012
Bibliotek i en föränderlig värld – vad krävs?

För tolfte året i rad träffades representanter för biblioteksfältet i Sverige och dess utbildningar på Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Sedan ett par år samarbetar inte bara Bibliotekshögskolan och Stadsbiblioteket i Borås kring detta, utan även Kultur i Väst och Kungliga Biblioteket är medarrangörer och står gemensamt för tema och urval. På så vis möts den lokala, den regionala och den statliga nivån på denna konferens, som i år sammanlagt lockade ett hundrafemtiotal deltagare.

Första förmiddagen kretsade kring papers fördelade på fem teman: bibliotek i utbildning och lärande; förändring och utveckling; bibliotek som mötesplats; litteratur och läsfrämjande; samt digital tillgänglighet och delaktighet. Ole Petter Nyhaug från norska OnLine Research avslutade första konferensdagen genom att skissa upp förutsättningarna för bibliotek och informationsarbetare i framtiden. Här har vi att förhålla oss till tre olika människotyper – onlinemänniskan, som ständigt är uppkopplad och har nära till impulsiva beslut, den friktionslösa människan, som har höga förväntningar på en skräddarsydd och friktionslös vardag, samt den sinnliga människan, som söker starkare stimuli som en fysisk motvikt mot allt digitalt (utan att för den delen inte helt och hållet välja bort det sistnämnda). Biblioteken kan förhålla sig till detta genom att utnyttja den nya tidens valuta: relationer. För användarna kan biblioteken därför, enligt Nyhaug, bli en ”god butler”.

Esther Ebole Isah och Jenny Lindberg, två av BHS doktorander på Mötesplats.

Forskarförmiddagen på konferensens dag två utgick från aktuella forskningsteman och den forsknings som finns på Bibliotekshögskolan och i Sverige. På så sätt möttes forskare och praktiker kring informationssökning och lärande, bibliotek, kultur och samhälle, digitala informationstjänster och resurser och sist men inte minst sociala medier och bibliotek. I anslutning till konferensen hölls posterseminarier kring ett par av konferensens teman och medan konferensen övergick i fyrtioårsfirande, kommer materialet från konferensen att läggas upp på webbplatsen och texterna publiceras i BADA, vårt digitala arkiv.

/Veronica Trépagny, Internationell koordinator

Posted in Allmänt, Framtid | Leave a comment

Kompetensutvecklingsprojektet KUB

Ett annat sätt som vi på BHS samverkar med praktiken är genom forskning och utvärdering, bland annat genom s.k. följeforskning eller integrerad forskning. Just nu pågår ett stort kompetensutvecklingsprojekt som heter KUB för biblioteken i fyra län: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet är medfinansierat av ESF (Europeiska Socialfonden). Syftet med projektet är att all bibliotekspersonalen i de fyra länen ska utveckla och stärka relevanta kompetenser. Projektet vill att biblioteken och dess personal utvecklas i takt med användarnas behov. Ett viktigt delsyfte i projektet är att biblioteken ska utvecklas som lärande organisationer och därigenom stärka sin roll som lärandemiljö, både internt och utåt.

Vi är fyra forskare på BHS som arbetar med KUB. Att forska genom följeforskning innebär bland annat ett ömsesidigt utbyte av kunskap, kontinuerlig dialog, att forskarna kan bidra till att projekt bättre styr mot sina mål, att man tillsammans arbetar med strategisk omorientering samt att man försöker skapa lärande och offentlig debatt. Vi kommer exempelvis analysera hur projektet uppnår sina mål och syften, hur projektorganisationen fungerar utifrån olika aktörers perspektiv och hur resultaten i projektet tas om hand gällande långsiktighet.

Läs mer om KUB: http://kubprojektet.wordpress.com/

Vid ett lärseminarium i Tällberg i september samlades närmre sjuttio bibliotekschefer, personal från länsbiblioteken och forskare. Såhär vacker var utsikten från hotellet där seminariet hölls.

/Cecilia Gärdén

Posted in Allmänt | Leave a comment

Skolbibliotekarielyftet

BHS har fått uppdraget att anordna undervisningen i ett stort kompetensutvecklingsprojekt som heter Skolbibliotekarielyftet. Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden och det är Kalmar, Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötlands län som initierat projektet och deltar tillsammans med 124 personer. Alla dessa har gemensamt att de arbetar med skolbibliotek på grundskole- eller gymnasienivå. Utbildningsinsatsen har föregåtts av en kompetenskartläggning och utifrån den har olika utvecklingsområden utmejslats. De teman som deltagarna kommer att ägna sig åt i höst är bland annat styrdokument, elevers delaktighet och teorier kring pedagogik och lärande. Skolbibliotekarielyftet har också ett strategisk syfte att uppmärksamma skolbibliotek som pedagogisk resurs i ljuset av den nya skollagen och andra nya styrdokument för skolan.

Igår den 8 oktober träffade representanter från BHS alla deltagare i Alvesta. Man kunde nästan ta på den förväntan som låg i luften! Först ut var Britt Omstedt som föreläste om aktuella styrdokument för skolbiblioteksverksamhet och hon delade också livligt med sig av de förarbeten som skett i form av t ex remisser från olika intresseorganisationer. Därefter presenterade Louise Limberg aktuella forskningsprojekt samt de erfarenheter hon har från många års forskning inom skolbiblioteksområdet. Lärare från BHS kommer att träffa deltagarna ytterligare en gång i höst i deras hemmaregioner. Då ska vi diskutera olika uppgifter som de ska arbeta med på hemmaplan mellan träffarna. Deltagarna kommer också få ta del av inspelade föreläsningar och annat material som publiceras i vår lärplattform PingPong.

Läs mer om projektet här: http://skolbibliotekarielyftet.wordpress.com/

Monika Johansson, adjunkt och programansvarig bibliotekarieprogrammet

Posted in Allmänt | Leave a comment