Prefektrekrytering

Mitt under jubileumsfestligheterna under denna hänelserika höst, börjar BHS prefekt Margareta Lundberg Rodins uppdrag gå mot sitt slut efter två perioder. Därför behöver Högskolan i Borås rekrytera ny prefekt till BHS och delar av annonsen klipps in nedan:

Prefekt utses av rektor för en uppdragsperiod av tre år med möjlighet till förlängning.

Högskolan i Borås har Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom biblioteks- och informationsvetenskap. Verksamheten är samlad inom Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Institutionen är nationellt ledande med välutvecklat internationellt samarbete, särskilt i Norden. Institutionen verkar i nära samverkan med för verksamheten viktiga professioner.

Vid institutionen bedrivs utbildning på såväl grund- som avancerad nivå såväl inom campus som på distans. I ämnet biblioteks- och informationsvetenskap inkluderas också kulturpolitik, webbvetenskapliga studier, digitalisering och sociala medier.

I juni 2010 fick Högskolan i Borås rättigheter att bedriva forskarutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Sedan vårterminen 2011 genomförs forskarutbildning i högskolans regi, tidigare samarbetade institutionen med Göteborgs universitet.

Majoriteten av landets professorer och disputerade lärare i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är koncentrerade till Borås.

 …

Annonsen i sin helhet hittar ni här.

Veronica Trépagny/Internationell koordinator

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *