Skolbibliotekarielyftet

BHS har fått uppdraget att anordna undervisningen i ett stort kompetensutvecklingsprojekt som heter Skolbibliotekarielyftet. Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden och det är Kalmar, Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötlands län som initierat projektet och deltar tillsammans med 124 personer. Alla dessa har gemensamt att de arbetar med skolbibliotek på grundskole- eller gymnasienivå. Utbildningsinsatsen har föregåtts av en kompetenskartläggning och utifrån den har olika utvecklingsområden utmejslats. De teman som deltagarna kommer att ägna sig åt i höst är bland annat styrdokument, elevers delaktighet och teorier kring pedagogik och lärande. Skolbibliotekarielyftet har också ett strategisk syfte att uppmärksamma skolbibliotek som pedagogisk resurs i ljuset av den nya skollagen och andra nya styrdokument för skolan.

Igår den 8 oktober träffade representanter från BHS alla deltagare i Alvesta. Man kunde nästan ta på den förväntan som låg i luften! Först ut var Britt Omstedt som föreläste om aktuella styrdokument för skolbiblioteksverksamhet och hon delade också livligt med sig av de förarbeten som skett i form av t ex remisser från olika intresseorganisationer. Därefter presenterade Louise Limberg aktuella forskningsprojekt samt de erfarenheter hon har från många års forskning inom skolbiblioteksområdet. Lärare från BHS kommer att träffa deltagarna ytterligare en gång i höst i deras hemmaregioner. Då ska vi diskutera olika uppgifter som de ska arbeta med på hemmaplan mellan träffarna. Deltagarna kommer också få ta del av inspelade föreläsningar och annat material som publiceras i vår lärplattform PingPong.

Läs mer om projektet här: http://skolbibliotekarielyftet.wordpress.com/

Monika Johansson, adjunkt och programansvarig bibliotekarieprogrammet

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *