Snart är det dags att ringa igen!

För ett år sedan genomförde BHS en alumnundersökning av den första kullen av studenter som har gått det nya bibliotekariekandidat- och webbredaktörsprogrammet. Resultatet visar på överlag nöjda studenter som berättar att utbildningen har gett dem en god och bred förberedelse för yrkeslivet. Anskaffade kunskaper och kompetenser kommer till sin rätta i de olika arbetssituationerna och bland de mångfasetterade arbetsuppgifterna. Även anställningsstatistiken är inget att skämmas över. Bland bibliotekariekandidaterna har över 80 procent anställning ett år efter avslutad utbildning. Det kom också fram ett och annat som saknades i utbildningarna. Nyfiken? Alumnundersökningen finns tillgänglig på http://bada.hb.se/handle/2320/10922 .

Nu är det dags igen att ringa våra numera f d studenter. Denna gång är det de som har avslutat sin utbildning våren 2011. Med stor ödmjukhet men också spänning ser vi fram emot att höra deras erfarenheter från arbetsmarknaden och tankar om sin utbildning.

Alen Doracic, universitetsadjunkt

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *