Välbesökt forskardag om bibliotek och lärande

Fyra BHS-forskare deltog vid Svensk Biblioteksförenings Forskardag i Stockholm den 12 september. Under rubriken ”Bibliotekens betydelse för lärande” medverkade Louise Limberg, Anna Lundh, Cecilia Gärdén och Jenny Lindberg med presentationer utifrån aktuella forskningsprojekt.

Louise Limberg, som själv bidragit till att etablera forskningsområdet både nationellt och internationellt, inledde dagen med en översikt över forskningsläget och de mest brännande frågorna. Anna Lundh tog sedan vid med en presentation av sitt avhandlingsarbete som berör de yngsta skolbarnens arbete med informationssökning inom ramarna för egen ”forskning”. Cecilia Gärdén behandlade folkbibliotekens roll för vuxnas lärande, och slutligen satte Jenny Lindberg fokus på högskolebibliotekens pedagogiska arbete samt bibliotekariers egen professionella kunskapsutveckling.

Intresset för biblioteksföreningens årliga forskardagar är stort, och lokalen i World Trade Center var välfylld. Från åttiotalet deltagare från olika typer av verksamheter kom åtskilliga frågor och synpunkter som visar på att BHS forskning inom detta område är aktuell och relevant för biblioteken. Anna Kåring Wagman, forskningsansvarig på Svensk biblioteksförening, modererade samtalen med den äran. Det enda som lämnade en del övrigt att önska var nog kvalitén på fotodokumentation. På bilden figurerar dock Anna, Louise, Jenny och Cecilia.

Jenny Lindberg, Adjunkt Bibliotekshögskolan

This entry was posted in Allmänt, Bilden, Framtid. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *